TOP
Image Alt

Evenementen Gennep

14 mei – FILMAVOND OVER GEZONDHEID EN ZORG IN ANDERE CULTUREN

DOCUMENTAIRE FILM: ‘IK HEB EEN DOKTER IN MAROKKO’ 

De film wordt ingeleid door de documentairemakers Nelleke Dinnissen en Paul van Laere. Het nagesprek wordt gevoerd met Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit van het Radboudumc en de filmmakers. De film duurt 3 kwartier.

Datum dinsdag 14 mei 2019

Tijd 20:00 uur

Inloop 19:30

Locatie Kenniskeuken (souterrain bibliotheek Gennep)

Om teleurstelling te voorkomen wordt u geadviseerd zich vooraf aan te melden via Marian Leideritz, m.leideritz@planet.nl

De toegang is gratis (maar een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de gemaakte kosten is zeer welkom).

 

Korte inhoud van de film

De film volgt een aantal allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tevens af in een Marokkaanse kliniek. De verschillen zijn groot. Zo wordt bijvoorbeeld de Nederlandse directheid bij slechtnieuwsgesprekken in veel niet-westerse culturen als te confronterend ervaren. Rond sommige ziekten, zoals kanker, heerst vooral bij de oudere generaties soms een taboe, sommigen beschouwen het zelfs als een straf. En ziekte wordt niet als individu beleefd en doorstaan, maar veel meer in familieverband, waarbij de mening van de groep sterkt meetelt.

Terugkerend is ook het idee onder allochtone patiënten dat hun klachten soms niet serieus worden genomen. ‘Dokters beginnen vaak niet met een leeg blaadje’, drukt een Nederlands-Marokkaanse man het uit. ‘Bij allochtonen wordt al snel gedacht aan psychische problemen of onderdrukking.’

De allochtone patiënten uiten allen hun grote waardering voor het hoge niveau van de westerse zorg. Voelbaar is echter ook het verlangen naar betrokkenheid en een persoonlijke benadering. ‘Ze willen iemand die voor hun zorgt. Van begin tot eind’, verwoordt een Marokkaanse arts dit gevoel.

De film biedt geen blauwdruk voor het omgaan met patiënten uit andere culturen – daarvoor is elke patiënt, en ook elke cultuur te verschillend. Doel is om mensen die in de zorg (gaan) werken een verrijkend inzicht te geven in een andere beleving en verwachting van zorg.