TOP
Image Alt

Evenementen Gennep

28 maart – bijeenkomst over verbeteren hulpverlening statushouders

Op donderdag 28 maart 2019 van 16:00 tot 18:00 uur organiseert Samen Verder in Gennep een bijeenkomst voor professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Het doel van de bijeenkomst is om samen met alle andere betrokken partijen – waaronder de statushouders – na te denken over de toekomst van de hulpverlening aan statushouders in de gemeente Gennep. Meer informatie over het project ‘Samen Verder in Gennep‘ (SViG) leest u hier: https://www.evenementengennep.nl/samen-verder-in-gennep/

Inhoud van de bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in de KennisKeuken van de Bibliotheek in Gennep.

Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met statushouders en professionals, over hun ervaringen met de hulpverlening. Daarbij is tevens gevraagd naar de ideeën voor verbetering. De opbrengst van deze gesprekken is inmiddels verwerkt. Nu is het tijd om ze te presenteren in de vorm van een korte animatie.

Tijdens de bijeenkomst wordt samen met statushouders nagedacht over de mogelijkheden om de hulpverlening in Gennep verder te verbeteren. Daarbij staan vragen centraal als: “Hoe kunnen we de ervaringen, ideeën, wensen en behoeften van statushouders en professionals in zorg, welzijn en onderwijs samenbrengen? Hoe ziet de ideale hulpverlening er uit?”

Heb je ervaring met de opvang en begeleiding van statushouders? En wil je meedenken tijdens deze bijeenkomst? Meld je dan aan bij de organisatoren van het Netwerk SViG, p/a Jurgen Verhagen jurgen.verhagen@hotmail.com