Stockholm
09 Dec, Saturday
-1° C
TOP
Image Alt

Evenementen Gennep

28 mei 2019: Globalisering en talige diversiteit

LEZING

Verzorgd door Prof.Dr. Sjaak Kroon (hoogleraar Universiteit Tilburg Departement Taal- en Cultuurstudies en de Radboud Universiteit Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur). Specialisme: didactiek van het Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Datum dinsdag 28 mei 2019

Tijd 20:00 uur

Inloop 19:30 uur

Locatie Kenniskeuken (souterrain bibliotheek Gennep)

Kosten: Bibliotheekleden en Vrienden van Museum Het Petershuis: gratis | overige deelnemers €2,50 p.p.

Online aanmelden

Kosten: Bibliotheekleden en Vrienden van Museum Het Petershuis: gratis | overige deelnemers €2,50 p.p.

 

De wereld is veranderd. Waar mensen vroeger vaak hun hele leven in hun geboortedorp bleven wonen, daar trouwden, kinderen kregen en er ook werden begraven, wordt de huidige wereld gekenmerkt door mobiliteit. Migratie en internationalisering zorgen ervoor dat mensen tegenwoordig veel minder honkvast zijn en veel meer reizen dan vroeger. Daarbij gaat het om vrijwillig gekozen toeristische mobiliteit maar ook om gedwongen migratie om bijvoorbeeld te ontsnappen aan armoede, vervolging of discriminatie. Het gaat om deelname van kennismigranten aan een steeds internationaler wordende high-tech arbeidsmarkt en om internationale studenten uit alle delen van de wereld die deelnemen aan Engesltalige onderwijsprogramma’s, onder andere in Nederland.

Met al die mensen worden ook hun religies, culturen, opvattingen en talen mobiel en krijgen we in ons dagelijkse leven in toenemende mate te maken met talige en culturele diversiteit. Die diversiteit was er natuurlijk altijd al. In het Amsterdam van de zeventiende eeuw was naar schatting een op de drie inwoners (dat waren er toen zo’n 60.000) van buitenlandse herkomst, allemaal met hun eigen talen. En het Nederlandse taallandschap wordt van oudsher ook al gekenmerkt door een enorme variatie aan streektalen en dialecten.

Een belangrijke rol in de geschetste ontwikkeling wordt gespeeld door de groeiende digitalisering van de wereld. Door het internet zijn we een netwerksamenleving en daarmee ook een kennissamenleving geworden, zijn we de klok rond digitaal bereikbaar via onze iPhones en spelen ruimte en tijd eigenlijk nauwelijks meer een rol.

Tegen deze achtergrond van globalisering, internationalisering en digitalisering zoomt deze voordracht in op de rol die taal bij dit alles speelt. Het zal daarbij geen verbazing wekken dat taal dan vooral talige diversiteit en meertaligheid betekent. Wat is de positie van taal in het algemeen en talen in het bijzonder in onze globaliserende wereld? Loopt het Nederlands gevaar te worden verdrongen door het Engels? Wordt het Chinees de nieuwe wereldtaal? Wat gebeurt er met onze dialecten? Bestaat er behoefte aan taalbeleid? Welke invloed hebben social media op ons taalgebruik? Zijn emoticons ook taal? Moeten we sommige emoticons opnemen in de woordenlijst van de Nederlandse taal en moeten we ze accepteren in het schriftelijk werk van leerlingen? Hoe is ons taallanschap online en offline veranderd in de afgelopen decennia, ook in de kop van Noord-Limburg.