TOP
Image Alt

BELEID GEMEENTE GENNEP

ONTMOETEN, MEEDOEN EN ONDERSTEUNEN

In Gennep staat al het sociaal beleid in het teken van Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen (OMO).  Sociaal beleid is niet iets van de gemeente alléén, maar van de hele lokale samenleving.

Nadat vanaf 2012 de inburgering geen officiële wettelijke taak van gemeenten meer was, heeft het college van Gennep  al snel de wens uitgesproken om regie te blijven houden: “Inburgering en integratie zijn te belangrijk om er geen aandacht voor te hebben. Ook inburgering hoort bij OMO.”

Alle gemeentelijke activiteite
n worden gebundeld en gecoördineerd. Het college bevordert de hulp door vrijwilligers. Het college zorgt voor goede ondersteuning. Het college is tegelijkertijd streng op verplichtingen. Inburgeraars met een uitkering leveren een tegenprestatie en de naleving van de taaleis wordt gehandhaafd. Met deze mix van ondersteuning en handhaving zijn alle betrokkenen in beeld. In 2019 en daarna blijft het belangrijk dat de  hele samenleving betrokken is en blijft.

De regering heeft aangekondigd dat de gemeenten in 2020 ook de officiële wettelijke regie weer terugkrijgen. Gennep is hier klaar voor!