Stockholm
27 Sep, Wednesday
14° C
TOP
Image Alt

Stichting Evenementen Gennep (SEG)

Doelstelling van de in 2007 opgerichte Stichting Evenementen Gennep is:

 1. het afstemmen en onderling in samenhang brengen van evenementen in de gemeente Gennep, en
 2. het bevorderen van samenwerking tussen diverse organisatoren van evenementen en (betere) communicatie tussen deze.

(Bron: statuten SEG art. 2 lid 1).

Relatie SEG en Netwerk Samen Verder in Gennep

De SEG organiseert zelf geen evenementen, maar heeft een coördinerende taak. Zoals ook het geval was bij de organisatie van de festiviteiten in het kader van de herdenking van Stadhuis Gennep 400 jaar, zal het Jaar van de Ontmoeting worden gerealiseerd door initiatieven en activiteiten van diverse maatschappelijke organisaties; daartoe al dan niet opgewekt door (leden van) de projectgroep van Samen Verder in Gennep.

Datzelfde concept geldt voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. De leden van het voorbereidingscomité vertegenwoordigen groeperingen die op basis van hun eigen doelstellingen nauw verbonden zijn met het thema. Zij nemen het initiatief om maatschappelijke organisaties bij de evenementen te betrekken.

De SEG is specifiek belast met de coördinatie op de gebieden Financiën (inclusief het indienen van subsidieverzoeken), programmering en Public Relations.

De samenstelling van het bestuur van de SEG is als volgt:

 1. Dhr. Andries Knevel – voorzitter (E andries@knevel.biz | T 0653242005)
 2. Mevr. Marian Leideritz – secretaris (E m.leideritz@planet.nl | T 06-22523449)
 3. Dhr. Michiel Ponjee – penningmeester (E michiel.ponjee@ziggo.nl | T 0485-513561)
 4. Dhr. Bob Nederveen – lid
 5. Adviseurs namens de gemeente Gennep: mevr. Iska van der Mooren en/of dhr. Eric de Maeyer

In de werkgroep Public Relations van de SEG participeren:

 1. Dhr. Andries Knevel
 2. Mevr. Marian Leideritz
 3. Dhr. Frans Thonen (journalist)
 4. Mevr. Janine Verstappen (afd. Communicatie gemeente Gennep)