TOP
Image Alt

Stichting Evenementen Gennep (SEG)

Doelstelling van de in 2007 opgerichte Stichting Evenementen Gennep is:

  1. het afstemmen en onderling in samenhang brengen van evenementen in de gemeente Gennep, en
  2. het bevorderen van samenwerking tussen diverse organisatoren van evenementen en (betere) communicatie tussen deze.

(Bron: statuten SEG art. 2 lid 1).

 

De SEG organiseert zelf geen evenementen, maar heeft een coördinerende taak.

SEG participeert in de stuurgroep voor de herdenking van 80 jaar bevrijding. De leden van het voorbereidingscomité vertegenwoordigen groeperingen die op basis van hun eigen doelstellingen nauw verbonden zijn met het thema. Zij nemen het initiatief om maatschappelijke organisaties bij de evenementen te betrekken.

De SEG is specifiek belast met de coördinatie op de gebieden Financiën (inclusief het indienen van subsidieverzoeken), programmering en Public Relations.

De samenstelling van het bestuur van de SEG is als volgt:

  1. Dhr. Arnold Jansen – voorzitter (E arnold@grevendael.nl | T 0683444327)
  2. Mevr. Marian Leideritz – secretaris (E m.leideritz@planet.nl | T 06-22523449)
  3. Dhr. Michiel Ponjee – penningmeester (E michiel.ponjee@ziggo.nl | T 0485-513561)
  4. Dhr. Bob Nederveen – lid
  5. Adviseurs namens de gemeente Gennep

In de werkgroep Public Relations van de SEG participeren:

  1. Mevr. Marian Leideritz
  2. Dhr. Frans Thonen (journalist)
  3. afd. Communicatie gemeente Gennep